Kiedy Polska otwierała się na zmiany i wolny rynek, bracia Piotr i Adam Sikorscy założyli w 1992 roku Unimot Express. Wybór branży nie był przypadkowy. Produkty naftowe zawsze odgrywały napędową rolę w gospodarce światowej. A rozpędzająca się gospodarka w Polsce potrzebowała paliw i tu właśnie nasza firma znalazła swoje miejsce na rynku. Dziś z dumą współtworzymy markę firm rodzinnych, której ambasadorami na świecie są np. Ford czy włoski Fiat.
 
Prezes Unimot Express prelegentem międzynarodowej konferencji
2014-04-30  / 

Prezes Unimot Express prelegentem międzynarodowej konferencji

W dniach 8-9 maja Politechnika Częstochowska organizuje V Międzynarodową Konferencję Naukową nt. Zarządzania kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka. Jednym z jej prelegentów będzie Adam Sikorski, Prezes Zarządu Unimot Express.

Celem konferencji będzie wymiana poglądów i doświadczeń różnych ośrodków akademickich oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej, jak również wskazanie możliwych obszarów optymalizacji procesu zarządzania kosztami w warunkach ryzyka.

 

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele wielu ośrodków akademickich, m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetów Ekonomicznych z Wrocławia, Poznania i Katowic, Szkoły Głównej Handlowej, Wyższej Szkoły Bankowej czy Politechniki Lubelskiej. Gośćmi konferencji będą także przedstawiciele uczelni z Białorusi i Ukrainy.

 

Pan Adam Sikorski wygłosi prelekcję w pierwszym dniu konferencji, 8 maja, podczas panelu biznesowego.

 

W trakcie dwudniowego spotkania, na specjalnym stoisku promocyjnym, zostaną wyeksponowane informacje nt. wszystkich spółek działających w ramach Grupy UNIMOT.

 

Konferencja odbędzie się w ramach obchodów 65-lecia Politechniki Częstochowskiej. Jej organizatorem jest Wydział Zarządzania uczelni.


powrót