Kiedy Polska otwierała się na zmiany i wolny rynek, bracia Piotr i Adam Sikorscy założyli w 1992 roku Unimot Express. Wybór branży nie był przypadkowy. Produkty naftowe zawsze odgrywały napędową rolę w gospodarce światowej. A rozpędzająca się gospodarka w Polsce potrzebowała paliw i tu właśnie nasza firma znalazła swoje miejsce na rynku. Dziś z dumą współtworzymy markę firm rodzinnych, której ambasadorami na świecie są np. Ford czy włoski Fiat.
 
Stacje paliw do sprzedania
2011-09-02  / 

Stacje paliw do sprzedania

Szanowni Państwo

 

Unimot Express Sp. z o.o. wystawia na sprzedaż dwie stacje paliw zlokalizowane w Częstochowie przy ul. Dębowej 30/32 oraz Rększowicach 250, gmina Konopiska.

 

Charakterystyka obiektów:

Częstochowa ul. Dębowa 30/32

Stacja paliw prowadzona jest pod flagą PKN Orlen S.A. „BLISKA” na podstawie umowy franczyzowej obowiązującej do marca 2013r. Stacja położona jest we wschodniej części miasta Częstochowa, przy skrzyżowaniu ulic Dębowej i Gilowej. Zachodnią część dzielnicy przecina Droga Krajowa nr 1, a bezpośrednio obok stacji przebiega dojazd do takich instytucji jak m.in. ISD Huta Częstochowa, Huta Szkła Guardian, Polimex-Mostostal oraz wizytówki dzielnicy stadionu Arena Częstochowa. Stacja jest po kompleksowej modernizacji przeprowadzonej na przełomie 2010/2011r. posiada dwa nowe multipaliwowe dystrybutory Wayne Dresser (ośmiowężowy Pb95, PB98, ON, ON TIR oraz szęściowężowy PB95, PB98, ON) oraz dystrybutor Adast ON TIR, łącznie 6 stanowisk dystrybucyjnych  (w tym stacja auto-gaz), jak również dwupłaszczowe zbiorniki o pojemnościach 20m3, 20m3, 10m3 oraz LPG 2x 4850m3. Modernizację zbiorników wykonano w technologii dwupłaszcz ze stałym monitoringiem szczelności oraz systemem sond pomiarowych OPW Site Sentinel. Wykonana została nowa instalacja paliwowa, plac manewrowy z kostki betonowej i asfaltu oraz strefa szczelna. Wykonano nowe kanalizacje sanitarną i deszczową, zainstalowano nowy separator Buderus wraz z osadnikiem (wszystkie po odbiorach przez uprawnione organy). Grunt, na której znajduje się stacja paliw (poza LPG) jest własnością Unimot Express Sp. z o.o., a jego powierzchnia wynosi 0,1139 ha.

 

 

 

  

 

 

Rększowice 250, gmina Konopiska

Stacja paliw prowadzona jest pod flagą PKN Orlen S.A. „BLISKA” na podstawie umowy franczyzowej obowiązującej do maja 2013r. Stacja paliw położona jest w miejscowości Rększowice przy drodze 908 z Częstochowy do Tarnowskich Gór. Obiekt wymogi dotyczące ochrony środowiska wchodzące w życie z dniem 01.01.2013r, posiada odwodnienia i odprowadzenie wód deszczowych oraz osadnik. Płyta szczelna wykonana z kostki brukowej wraz z nowym stanowiskiem spustowym. Na stacji zainstalowanych jest 5 odmierzaczy paliw w tym 2 dystrybutory ON (jeden bliźniak ON + ON TIR, dwustronny ON), Pb95, PB98 oraz LPG. Zbiorniki o pojemnościach 35m3, 35m3, podzielony 35m3 oraz 2x4850m3 LPG spełniają wymogi dotyczące „drugiego płaszcza”. Stacja posiada monitoring. Stacja wyposażona w instalację alarmową oraz linię telefoniczną. Grunt, na której znajduje się stacja paliw jest własnością Unimot Express Sp. z o.o., a jego powierzchnia wynosi 1,2188 ha.

 

 

 

 

Szczegółowych informacji o sprzedaży można uzyskać pod numerem 502 500 405, elektronicznie pod adresem stacje@unimot.pl lub listownie na adres:

 

Unimot Express Sp. z o.o. ul. Torowa 3b 42-280 Częstochowa


powrót