Kiedy Polska otwierała się na zmiany i wolny rynek, bracia Piotr i Adam Sikorscy założyli w 1992 roku Unimot Express. Wybór branży nie był przypadkowy. Produkty naftowe zawsze odgrywały napędową rolę w gospodarce światowej. A rozpędzająca się gospodarka w Polsce potrzebowała paliw i tu właśnie nasza firma znalazła swoje miejsce na rynku. Dziś z dumą współtworzymy markę firm rodzinnych, której ambasadorami na świecie są np. Ford czy włoski Fiat.
Kontakt

 

Centrala Warszawa


Hurt: LPG, oleje bazowe, gacze i parafiny

UNIMOT Express Sp. z o.o.
03-901 Warszawa

Aleja Księcia Józefa Poniatowskiego 1
tel.: (22) 830 70 70
fax: (22) 826 08 40

NIP: 573-24-73-545
REGON: 151989590
KRS: 0000048440 Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

Kapitał Zakładowy: 4.535.000,00 zł

 

 

Oddział Częstochowa


Hurt: oleje smarowe, paliwa silnikowe
Detal: olej opałowy, gaz w butlach

42-280 Częstochowa
ul. Torowa 3 B
tel.: (34) 361 83 97
fax: (34) 366 50 97

Bezpłatny numer dla zamawiających
olej opałowy: 0800 130 070