Kiedy Polska otwierała się na zmiany i wolny rynek, bracia Piotr i Adam Sikorscy założyli w 1992 roku Unimot Express. Wybór branży nie był przypadkowy. Produkty naftowe zawsze odgrywały napędową rolę w gospodarce światowej. A rozpędzająca się gospodarka w Polsce potrzebowała paliw i tu właśnie nasza firma znalazła swoje miejsce na rynku. Dziś z dumą współtworzymy markę firm rodzinnych, której ambasadorami na świecie są np. Ford czy włoski Fiat.
Gacze i parafiny


Podczas wytwarzania olejów smarowych jako produkt uboczny powstaje gacz parafinowy, będący niezbędnym surowcem do otrzymania parafiny. Gacz parafinowy uzyskuje się w wyniku destylacji próżniowej oleju mineralnego oraz procesu odparowywania destylatów próżniowych. Przeróbka gaczy w dalszym procesie technologicznym, polegającym na odparafinowaniu, powoduje uzyskanie wysokiej klasy parafin i mikrowosków.

Przeprowadzona analiza rynku parafinowego jednoznacznie wykazała duży wzrost zapotrzebowania na tego typu produkty. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku firma Unimot wprowadziła do swojej oferty handlowej zarówno gacze jak i parafiny.

To powstałe w ostatnim czasie, duże zapotrzebowanie na produkty pochodzenia parafinowego wynika z powszechności ich wykorzystywania nie tylko w branżach: chemicznej, gumowej i kosmetycznej ale również w przemyśle  spożywczym i farmaceutycznym. Wyroby parafinowe używane są obecnie między innymi do produkcji świec, past do podłóg, do impregnacji zapałek, tkanin oraz opakowań jednorazowych (kubki, tacki) a ich przyszłe zastosowanie ma przed sobą wielkie perspektywy rozwoju.

Firma Unimot poszerzając swoją ofertę konsekwentnie dąży do kompleksowego zaspokojenia potrzeb swoich Klientów.

Kontakt handlowy:
Biuro Warszawa
tel./fax: (22) 830 70 70