Kiedy Polska otwierała się na zmiany i wolny rynek, bracia Piotr i Adam Sikorscy założyli w 1992 roku Unimot Express. Wybór branży nie był przypadkowy. Produkty naftowe zawsze odgrywały napędową rolę w gospodarce światowej. A rozpędzająca się gospodarka w Polsce potrzebowała paliw i tu właśnie nasza firma znalazła swoje miejsce na rynku. Dziś z dumą współtworzymy markę firm rodzinnych, której ambasadorami na świecie są np. Ford czy włoski Fiat.
Produkty chemiczne

Oferujemy następujące produkty chemiczne:       

  • Amoniak
  • Mocznik
  • Propylen
  • Fenol
  • Benzen
  • Orto/para ksylen

Plastyfikatory: DOP, DPHP, ESBO, HP52, TOTM

 

Oxo-alkohole: 2-EH, NBA, IBA   

 

Bezwodnik ftalowy/maleinowy PA/MA

 

Bis fenol A BPA


Kaprolaktam CPL 


Biel tytanowa TiO2


Zywice poliestrowe/epoksydowe


Maty z wlokna szklanego

 

Osoba kontaktowa / person In charge:


Jolanta Oleszkiewicz

e-mail : Jolanta.oleszkiewicz@unimot.pl

mobile:+48-509903415